HAKKIMIZDA

AK Parti bilgiye önem vermesinin gereği olarak her alanda, her tür araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir. Geniş kapsamlı faaliyetlerden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin partiyle bağını kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzmanlarca bilgilendirildiği, Türkiye geneline teşkilatlar aracılığıyla yaygınlaştırılan bir eğitim faaliyetidir.

Siyaset Akademisinin düşünsel anlamda temelinin atılması ve uygulamaya konması partinin Kurucu Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile olmuştur.

2007 yılı içinde projelendirilen, 2008 Ocak ayı itibarıyla faaliyete geçirilen Siyaset Akademisi, AK Parti’ye kurumsal bir kimlik kazandırmak ve parti mensupları arasında dil birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Uygulamaya başlandıktan sonra her yıl hedefleri ve öncelikleri toplumun dinamiklerine göre kendini yenileyen bir yapıya dönüşmüştür. Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye’sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek bireyler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008 – 2018 Nisan tarihlerinde farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 70 bini aşkın insan, Siyaset Akademisinde eğitim görme imkanı bulmuş, katılımcılardan 40 bini eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır.