Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Siyaset Akademisi Açılışına Katıldı

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Genel Merkezi’ndedüzenlenen, “18. Dönem Siyaset Akademisi”nin açılışında konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AK Parti Genel Merkezi’ndedüzenlenen, “18. Dönem Siyaset Akademisi”nin açılışındakikonuşmasında, partinin ilkeli bir siyaseti kendisine gayeolarak belirlediğini ve bu bilinçle siyasetin çıtasını yukarılaraçıkartmak için her zaman üst düzey bir çaba sarf ettiğini söyledi.

Buanlayışla AK Parti’nin sadece siyaset sahasında değil, toplumun heralanında milleti aydınlatıcı eğitim faaliyetlerini hayata geçirdiğini ifadeeden Dağ, kültürel zenginliği de yeniden hakettiği değere taşımak içinçaba harcadığını belirtti.

Dağ, AK Parti’nin temel gayesinin sadeceiktidarı elde etmek olmadığını vurguladı. Daha fazlasıyla siyasi aralığıgenişletmek ve demokrasiyle güçlendirmenin partinin temel gayesi olduğunadikkati çeken Dağ, şöyle devam etti:

“Eğitim alanında yaptığımız bufaaliyetlerle AK Parti, ‘siyasi bir okul’ hüviyetikazanmıştır. Parti içi siyasi bilinçlenme ve eğitime ayrılan mesaiyleülkemizin birçok siyasetçi kazanmasına vesile olmuştur. Çünkü partimiz,gençlik kollarından ana kademeye kadar her birimiyle siyasi eğitiminmütemadiyen tebarüz ettiği bir yapılanmaya sahiptir.

Siyaset hayatına gençlik kollarında başlayanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin ve kadınların buhareketin merkezine gelmesinde öncülük etmiştir. Cumhurbaşkanımızın ortayakoyduğu ‘oku, düşün, uygula, neticelendir’ vizyonundan ilham alan gençlerimizve kadınlarımız, AK hareketin karar alma süreçlerinde söz sahibiolarak siyasetin asli unsurları haline gelmişlerdir.”

“En yüksek katılımBursa’dan”

Dağ, teşkilatta yetişen siyasetçilerin partide bukadar güçlü olmasında, sahada edinilen tecrübelerin yanında teorik temelli eğitimfaaliyetlerinin de çok büyük payı olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlatılanSiyaset Akademisi’nin 2007’de projelendirildiğini, 2008 Ocak ayıitibarıyla da faaliyete geçirildiğini anımsatan Dağ, “Akademi,katılımcıların siyaset bilimi, tarih, kültür, ekonomi, dış politika gibialanlarda uzmanlarca bilgilendirildiği bir eğitimfaaliyetidir. Akademimiz, ‘toplumla birlikte siyaset yapma’ anlayışının engüzel özetlerinden bir tanesidir.” diye konuştu.

60 bini aşkın kişinin akademide eğitim gördüğünübelirten Dağ, AKParti’nin demokratik bir yapının gereğiolarak zamanın ruhunu yakalayan, siyasal alanda milletin iradesiistikametinde özgün şahsiyetler yetişmesine ön açan, milli değerleri de temelalan bir eğitim modeli ortaya koyduğunu anlattı.

Dağ, 18. Dönem Siyaset Akademisi ders programında,dış politika, ekonomi, Türk siyasal hayatı, sosyal medya kullanımı konularınınyanı sıra ilk defa müfredata ekledikleri “toplumsal yapı” ve”aile kurumu”, “irfan dersleri” gibi konuların da yer aldığınısöyledi.

Hamza Dağ, “1919’dan 2019’a milletin emrindeaydınlık geleceğe” sloganıyla yapılan 2018 yılı siyaset akademisieğitim programının, 29 il ve 30 bölgede 6 bin 346 katılımcıyla eğitimfaaliyetlerine başladığını kaydetti.

Bu dönemin istatistik verilerinebakıldığında, en genç illerin 32 yaş ortalamasıyla Şırnak ve Karamanolduğunu belirten Dağ, “En yüksek katılım Bursa ilimizde 630 katılımcı,ikinci sırada da Ankara ilimiz 541 katılımcı bu derslere girmiştir. Bu dönemilk defa Hakkari, Kırklareli, Muş ve Şırnak’ta siyaset akademimizaçılacaktır. Şırnak 450 katılımcıyla yoğun bir talep almıştır.”ifadesini kullandı.