Başbakan Yıldırım, Siyaset Akademisi Açılışına katıldı

Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım,partisinin genel merkezinde düzenlenen Siyaset Akademisi açılışında konuştu.

Yıldırım, akademinin 18. dönemini başlattıklarınıbelirtti. Yeni dönemin AK Parti ve Türkiye’nin geleceğiiçin hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, partinin siyasikimliğine güvenen, burayı bir okul gibi görerek siyaset akademisine gelengençlere başarılar diledi.

AK Parti Siyaset Akademisi’nin dünyanınen büyük insan kaynağı projelerinden biri olduğunu vurgulayan Yıldırım,bu akademide gençlerin, insanı merkeze alan bir siyasetin, demokrasikültürünün hak ve özgürlüklerinin esasını öğrendiğini ifade etti. Busıradan geçen birçok gencin hızla gelişen ve değişen aydınlık Türkiye hedefineönemli bir katkı sağlayacağını belirten Yıldırım, Türkiye’nin liyakat vetecrübeye olduğu kadar siyasette yeni ufuklar kazandıracak, genç siyasetçilerede ihtiyacı olduğunu aktardı.

Yıldırım, Türkiye’nin birikimli,donanımlı, değişimi iyi okuyan ve özgüveni yüksek projeler geliştirendinamik genç zihinlere ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, “İşteSiyaset Akademisi de bunun için var. Bu akademide Türkiye’nin geleceksiyasi kadroları gençlerin ülkemize, milletimize kazandırılmasıhedefleniyor. Allah ülkemize ve milletimize hizmet etmeye azmeden bütünkardeşlerimizin yolunu açık etsin.” diye konuştu.

“İlkgünkü aşkla heyecanla devam ediyoruz”

14 Ağustos 2001’de kuruluşlarınımillete ilan ettiklerini hatırlatan Yıldırım, önümüzdeki Ağustos’ta 17 yılıgeride bırakacaklarını bildirdi.

Bu zamanzarfında AK Parti’liler olarak siyasette eğitimin, donanımın herzaman gereğine ve önemine inandıklarına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:

“Siyaset akademisi 2008’deSayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız öncülüğünde resmen faaliyetebaşladı. Ondan önce de AK Parti bünyesinde eğitim çalışmalarımızdevam etti. Hatırlıyorum parti kurulduktan sonra Anadolu’nun her birilinde eğitim çalışmalarına başladık. 2001’de Trabzon’da görevlendirildim veilk dersi orada verdim. Oradaki kardeşlerimiz de o zaman benim kadarheyecanlıydı. Şimdi salona bakıyorum ve ne mutlu bize diyorum. Ne mutlubize ki Türkiye’nin geleceğini aydınlatmak hedefiyle çıktığımız buyolculuğa ilk günkü aşkla heyecanla devam ediyoruz.”

Yıldırım, bugüne kadar başka hiçbirsiyasi hareketin elde edemediği bir millet desteğine sahip olduklarını söyledi.

Zaman içerisinde milletten aldıklarıdesteği istikrarlı bir şekilde arttırarak, bugünlere geldiklerine dikkati çekenYıldırım, şunları ifade etti:

“16 yıldır ne bizim milletsevdamız azaldı ne milletimizin bize desteği azaldı. Bu başarı, gücünü veistikametini milletten alan, doğru bir siyaset anlayışının başarısıdır. Bubaşarı daha şimdiden tarihe geçmiş, güçlü bir liderin ve ülkesine hizmetaşkıyla gece gündüz çalışan vefakar bir kadronun eseridir. Bu adalet, bukalkınma hareketinin lideri Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a birkez daha huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bu harekete gönül verenkatkı koyan bütün yol arkadaşlarımı da aynı şekilde selamlıyorum. Bugün bu çatıaltında millete hizmet için gece gündüz demeden çalışan bütün kardeşlerimeşükranlarımı sunuyorum.”

“16yılda Türkiye, bütün alanlarda adeta destan yazdı”

BaşbakanYıldırım, AK Parti’nin milletin sesiolarak olarak doğduğunu belirterek, “AK Parti’ninkuruluşu, ülkemiz için siyasi hayatımız için bir dönüm noktasıolmuştur. AK Parti ile millet iradesi siyasette söz sahibioldu, iktidar oldu. Bu güçle 16 yılda Türkiye, bütün alanlarda adeta destanyazdı.” dedi.

Yıldırım, siyasetleriyle, yönetimanlayışlarıyla ve Türk milletinin büyük desteğiyle Türkiye’yi krizdençıkardıklarını bildirdi.

“Bu sadece partimizindeğil aynı zamanda milletimizin adalet ve kalkınma yürüyüşü oldu.” diyenYıldırım, aziz milleti layık olmadığı durumlardan el birliğiylekurtardıklarını, 16 yılda her alanda değişimi dönüşümü başarıylagerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bugün üreten, dev projeleri hayatageçiren ve büyük hedefleri olan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Yıldırım, şudeğerlendirmelerde bulundu:

“Çetelerin darbecilerin terörsevicilerinin değil milletinin sözünün geçtiği bir Türkiye var. Türkiyeartık istikrar ve güvene sahip büyük bir ülkedir. En yüksek küresel büyüme160 milyar dolara varan ihracatıyla ülkemiz, 2023 hedeflerine emin adımlarlailerliyor. Dünyada son 10 yılda yapılan dev projelerin 6’sını Türkiyeyaptı. 240 dış temsilcilikle dünyada en çok dış temsilciliği olan 5’inci ülkekonumundayız. Yine uçuş ağını 3 kıtaya en hızlı şekilde yayan ülkeyiz. Dış hatseferlerini 121 ülkede 304 noktaya çıkardık. 304 noktada ay yıldızlı bayrağımızher gün dalgalanıyor.

Bugün dünyanın en yaygın uçuş ağınasahip. Gururla ifade etmek gerekir ki artık dünya yüzünde Türk bayrağınındalgalanmadığı bir yer bulmak gerçekten zor. Latin Amerika’dan Afrika,Uzak Doğu’ya kadar dünyaya açılırken hiç şüphesiz bölgemizi ihmaletmedik. Bugün Suriye’de attığımız adımlar bölgemizdeki huzurun tesisiiçin. Bölge halkının geleceğini güvence altına almak için atılanadımlardır. Şimdi çok daha ileri hedeflere kararlılıkla yürüyoruz. Dostluklarıartırmayı, düşmanlıkları azaltmayı dış politikamızın özü olarak kabulediyoruz. Bölgemizde bir istikrar adası olmaya, dünyada barışın tesisi, bölgeselrefahın yaygınlaştırılması için aktif politika izlemeye devamedeceğiz.”

Terörün, bu ülkenin yıllarınıçaldığını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

“İnsanımıza büyük acılaryaşattı. Geleceği inşa etmek üzere yola çıkarken, terör belasını da bu milletingündeminden söküp atmak gerektiğinin bilincindeyiz. Mücadelemiz, terör tamamenbu topraklardan yok oluncaya kadar durmayacak. Bazen ‘çözüm süreci’ diyorlarSayın Cumhurbaşkanım. Buradan müsaadenizle ‘çözüm mözüm yok.’ Çözüm, terörörgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle Türklerle TürkmenlerleAraplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır,kardeşçe geleceğe yürümesidir. Çözüm, budur, bundan başka çözüm yoktur. Bukonuda ne terör odaklarına ne de onlara destek veren hiçbir güce tavizvermeyeceğiz.”

Yıldırım, Afrin’e yönelik harekatın,Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre asla geçit vermeyeceğinin bütün dünyaya ilanıolduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin hiç kimsenin toprağında gözü olmadığınıbildirdi.

“Terörunsurlarıyla topyekun mücadelemizi sürdüreceğiz”

Türkiye’nin topraklarına,istiklaline, istikbaline kastedenlere de her zaman hak ettikleri cezayıvermesini bildiklerini belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu harekat, gücünü azizmilletin duasından, niyazından alıyor. Bu operasyon, bölgeye barışı ve huzurugeri getireceği gibi terör örgütlerinin zulmü altındaki Arap, Kürt, Türkmenkardeşlerimizin de kurtulmasına vesile olacak. Bu yüzden adı Zeytin DalıHarekatı. Dün Fırat Kalkanı Harekatıyla Cerablus’a, Bab’a gelen huzur, yarıninşallah Afrin’e de gelecek. Türkiye’yi eleştirenler, önce geçmişlerine kendiahvallerine bir baksın. Hem teröre gizli ve aşikar destek vereceksiniz hem deTürkiye’ye ayar vermeye çalışacaksınız. Yağma yok, bu tutarsızlıktır, bu yanlışhesaptır, biz bu yanlışın bir parçası olmayacağız. Şartlar ne olursa olsun,Türkiye olarak PKK ve uzantılarıyla PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ gibi terör unsurlarıylatopyekun mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyada barış ve adalet gerçekten olacaksabunun için ülkelerin dürüst ve tutarlı davranması gerekiyor.”

Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözünühatırlatarak, “Bazı dostlarımız içi boş ‘sözde soykırım’ iddialarıylauğraşacağına Doğu Guta’da yaşanan vahşeti görmelidir. Doğu Guta’da kadınlar,kundaktaki çocuklar katlediliyor. Doğu Guta’da insanlık büyük bir cinayetekurban gidiyor. Dün Kudüs’ü nasıl savunduysak, bugün de Doğu Guta halkının vemazlumların yanında olacağız.” ifadesini kullandı.

Suriye meselesinde kalıcı siyasalbir çözüm istediğine dikkati çeken Yıldırım, bu kapsamda CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan’ın İran, Rusya ve diğer koalisyon ülkeleriyle çok yoğunteması ve gayreti olduğuna değindi.

Yıldırım, meselenin, konuyuBirleşmiş Milletlere taşımak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü esas alanorada yaşayıp silaha, teröre bulaşmamış bütün etnik grupları bir arayagetirerek huzuru, istikrarı tesis etmek olduğunu söyledi.

“DoğuGuta katliamı için maalesef uluslararası camia sessiz”

Başbakan Yıldırım, BirleşmişMilletler Genel Sekreterinin ‘yeryüzündeki cehennem’ olarak tanımladığı DoğuGuta katliamında uluslararası camianın sessiz kaldığını vurguladı. Bu yıl vegelecek yılın, Türkiye için oldukça önemli yıllar olacağına işareteden Yıldırım, seçimlere en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmaların dahada yoğunlaştırılmasını istedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

“Kongrelerimiziyapıyor, yeni dönem için yenileniyor, güç tazeleniyor. Biliyorsunuz, Yenikapıruhunu yaşatan partimiz, AK Parti, MHP ile cumhur ittifakı yapma kararı aldı.Türkiye’nin geleceğine, milli iradeye vesayet odaklarına ‘hayır’ diyen hervatandaşımız, cumhur ittifakı sandığında bir araya gelecek. Cumhur İttifakı, 15Temmuz’da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatınatemsil ediyor. Cumhur İttifakı ile inşallah Türkiye’nin önüne çıkarılanengelleri de teker teker aşacağız. Cumhur İttifakı, sadece iki partininittifakı değildir, bu milletin, birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin,bağımsızlık aşkının teminatıdır.”

Yıldırım, Siyaset Akademisinin yeni döneminde herkese başarılar dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.