Sıkça Sorulan Sorular

 

1- Eğitim Programının Hedef ve Öncelikleri Nedir?

AK Parti AR-GE Başkanlığı temel olarak; toplumsal sorunları tanımlamak, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına göre çözümler ve stratejiler belirlemek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulmuştur. AK Parti kurulduğu yıldan itibaren bir okul misyonu yürütmüştür. Yetiştirdiği siyasetçiler, siyasete yaklaşımı ve siyaset yaparken bilimselliğe verdiği önemle Türk siyasetine bir soluk getirmiştir. Bir eğitim kurumu gibi çalışan AK Parti’nin bu alandaki en büyük faaliyetlerinden birisi Siyaset Akademisi’dir.

Geniş kapsamlı faaliyetlerimizden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin Partimizle bağını kuvvetlendirmek,siyasete yönelik toplumsal ilgiyi artırmak, katılımcıların tarih, siyasal tarih, ekonomi, dış politika vb. alanlarda uzmanlar tarafından bilgilendirildiği Türkiye geneline teşkilatlarımız aracılığı ile yaygınlaştırdığımız eğitim faaliyetimizdir.

Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını geleceğin Türkiye'sinin şekillenmesinde etkin rol üstlenecek “birey”ler olarak konumlandırıp, hem siyasal hem de kültürel donanım kazandırmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatandaşlar kılabilmek adına kendine bir görev edinmiştir. Bu doğrultuda 2008 ve 2018 tarihleri arasında farklı fikir ve siyasal eğilimlerde olan 60.000'i aşkın katılımcı Siyaset Akademisi'nde eğitim görme imkânı bulmuş ve bu katılımcılardan 25.000'i eğitim sürecini başarıyla tamamlayıp sertifika almaya hak kazanmıştır.

Ülkemizde bir siyasi parti tarafından 17 dönemdir kesintisiz olarak uygulanan tek eğitim faaliyeti olan ve kurumsal bir niteliğe bürünen Siyaset Akademisi katılımcıları ve verilen eğitimin niteliği bakımında oldukça değerlidir.

Ocak 2018’de, 18. Dönemi başlayacak olan Siyaset Akademimizin teması “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Aydınlık Geleceğe” olarak belirlenmiştir. Bu dönem ki temel konular arasında Cumhurbaşkanımızın Dünya 5’ten büyüktür anlayışı, 2023 Vizyonu ile Yerli ve Milli Ekonomi konuları bulunmaktadır ve bu konular özellikle Dünya’dan örnekleri ile somut uygulamalara dayalı bir akademik bir temelle işlenecektir.

Dersler teorik ve uygulamalı olarak  ders takip edecek olan katılımcılarımız, Dış Politika, Ekonomi, Türk Siyasal Hayatı Sosyal Medya Kullanımı, Toplumsal Yapı ve Aile Kurumu, Temel Siyasal Kavramlar ve İdeolojileri, Siyasal İletişim, Medya Okur Yazarlığı,  Teşkilat ve Organizasyon Yapılanması, İrfan Dersi başlıklarına ek olarak bu yıl Deneyim Paylaşımları bölümünde daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci ağızdan da şahit olma şansını elde edeceklerdir.

AK Parti Siyaset Akademisi’ne katılmış olmak bundan sonraki dönemlerde, AK Parti teşkilatlarında görev alma sürecinde önemli bir farklılık oluşturacaktır.

2- Katılımcı Olabilmek İçin Gerekli Şartlar nelerdir?

 • 18 Yaşını doldurmuş olmak.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Demokratik katılıma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ilişkilerini daha da geliştirmeyi hedefleyen, kişisel birikim ve donanımını artırmak isteyen herkes bu programa katılabilecektir.
 • Daha önce AK Parti Siyaset Akademilerini katılmış, tamamlamış, yarım kamış, belge alamayan veya belge alan herkes bu Eğitim Programına katılabilecektir.

3- Kayıt ve Ücretlendirme Nasıl Yapılacaktır?

Kesin kayıt yaptırmaya karar veren katılımcılar, öncelikle

AK PARTi Genel Merkez Bağış hesabına belirtilen miktarı yatırdıktan sonra aşağıda yer alan belgelerin tamamını İl Teşkilatına teslim edeceklerdir. 

 • Bağış Ödeme Dekontu (katılımcıların bankayabağış olarak yatırdıkları ücretlerin makbuzu ile kayıt yapılacaktır.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet resim
 • Özgeçmiş Formu
 • Kayıt Formu

4- Eğitim ücreti ne kadar?

Kayıt esnasında Eğitim Ücretimiz 250 (İki Yüz Elli) TL olarak belirlenmiştir. Bağış Miktarında özel indirim uygulanacak durumlar aşağıda yer almaktadır.

 • 18-30 Yaş arası katılımcılar için 100 (Yüz) TL
 • Tüm Engelli katılımcılar için 100 (Yüz) TL
 • Kadın katılımcılar için 100 (Yüz) TL

Katılımcı Bağışlarınataksitlendirme uygulanmayacaktır. Katılımcılardan bağış ücreti dışında herhangibir katkı ücreti alınmayacaktır.

5- Eğitim Program Süreci Nasıl İşleyecektir?

 • 8-19 Ocak 2018 tarihleri arasında kayıt için başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Siyaset Akademisi Eğitim Programı haftada 2 saat 8 Hafta devam edecek olup, 4 saatlik online eğitim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir eğitim programı olacaktır.
 •       Katılımcılar katıldıkları derslerden program sonunda sınava tabii olacak ve sınav sonuç sıralamasına göre derecelendirilecektir.
 •       Programın yapılacağı günler ve salon bilgileriniz il başkanlığınız tarafından katılımcılar ile paylaşılacaktır.