Başvuru için Gerekli belgeler nelerdir?

 

Kayıt esnasında teslim edilmesi gereken evraklar;
Özgeçmiş Formu
Kayıt Formu
2 Adet Vesikalık Fotoğraf
Bankadan alınan bağış makbuzu